Nový prístup k vzdelávaniu ľudí pomáha firmám uspieť v zmenených podmienkach

Článok bol publikovaný v denníku Pravda 12.5.2021.

Podmienky na podnikanie sa stále menia a firmy sa im musia prispôsobiť. S tým úzko súvisí aj nutnosť meniť spôsob práce. Otázka znie, kto a ako má prispieť k tejto zmene tak, aby zamestnanci prinášali firmám dostatočnú hodnotu a tieto dokázali prežiť. Odpoveďou je, že zmena prístupu má prísť od vedenia firmy a špecialistov, ktorí majú na starosti rozvoj ľudí. Tí by mali vytvoriť prostredie, v ktorom budú zamestnanci chápať, že neustále vzdelávanie a rozvoj je nutný. Zároveň budú dostatočne blízko k biznisu, aby vedeli, aké nároky sa na nich budú klásť.

Článok publikovaný v denníku Pravda 12.5.2021

Andrea Vančíková

Riaditeľka Human Capital Services v poradenskej spoločnosti Grant Thornton

Leave a Reply